Skip to product information
1 of 3

HoangGiaSecret.com

Tôm Thái Nướng Múi Ớt

Regular price
$25.00 USD
Regular price
Sale price
$25.00 USD

Tôm Thái Hoàng Gia Nướng Múi Ớt

10 pieces per order.