HoangGiaSecret.com

Gà Xe Phai or Gà Len Mam - Chicken Salads (5-6 servings)

Regular price
$50.00 USD
Regular price
Sale price
$50.00 USD
Gà lên mâm là một món ăn đang rất được nhiều người ưa chuộng tại Sài Gòn, gà lên mâm được với nguyên liệu chính là gà qui phi nguyên con xe phai.