HoangGiaSecret.com

Bánh Canh Tôm Thịt LIVE Cua

Regular price
$15.50 USD
Regular price
Sale price
$15.50 USD

Làm Bánh Canh Ở Nhà:

1. Nấu và Quậy Ðêu Soup với Noodles: 5 phút

2. Bỏ Tôm và Thịt vào

3. Bỏ Cua Vào rồi Enjoy

 

Nấu Bánh Canh ở Office:

1. Microwave Bánh Canh 1.5 phút

2. Microwave Soup thật nóng xong rồi bỏ bánh canh, tôm, và thịt vào hâm thêm 30 seconds

3. Bỏ Cua vào và Enjoy